Trước đó, Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội đề nghị TP. Hà Nội sớm cấp sổ đỏ hoặc hợp đồng thuê đất khi doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định giao đất của UBND Thành phố. Từ đó tạo được điều kiện cho doanh nghiệp thế chấp đất đai để vay vốn phát triển sản xuất và hạch toán giá thành sản phẩm tương đối chính xác.

Hà Nội,cấp sổ đỏ,sổ đỏ
 

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội có ý kiến như sau: các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết.

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là không quá 12 ngày làm việc; thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 14 ngày làm việc (Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình UBND Thành phố rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất còn 7 ngày làm việc).

Như vậy, với trường hợp người sử dụng đất được UBND Thành phố có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp đất thuê), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Anh Tuấn