Đây là con số được công bố tổng kết 20 năm hoạt động của Ban quản lý các dự án nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổng số vốn 1.968 tỷ USD đến từ các nhà tài trợ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Chính phủ Đan Mạch (Danida) và Chính phủ Cộng hòa Pháp.
 
Các dự án có phạm vi hoạt động tại 63 tỉnh thành trên cả nước và đa dạng về lĩnh vực bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thủy sản, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Gần 2 tỷ USD vốn ODA đầu tư cho nông nghiệp
Hội nghị tổng kết 20 năm quản lý và thực hiện các chương trình dự án ODA

Cụ thể, đã có gần 5.000 km đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp.Hơn 700km kênh mương cùng với công trình hồ đập thủy lợi, 22 trạm bơm được cải tạo. Gần 600 chợ nông thôn và chợ an toàn thực phẩm được cải tạo và nâng cấp tại 18 tỉnh, thành phố với 25.000 hộ tiểu thương được hưởng lợi. Bên cạnh đó, 100km đê kè biển và đê kè sông được chống lún, phục hồi và nâng cấp. 21 cảng cá, bến cá và gần 50 vùng nuôi được nâng cấp cơ sở hạ tầng

Từ ngồn vốn tài trợ đã phát triển tín dụng nông nghiệp với tổng số vốn giải ngân lên đến hơn 3.500 tỷ đồng với hành trăm ngàn khoản vay tới tay nông dân. Trong đó, cao su tiểu điền đạt 334 tỷ đồng, chăn nuôi và trồng trọt  885 tỷ đồng. Chè và cây ăn quả đạt gần 883 tỷ đồng; chuỗi giá trị khi sinh học gần 75 tỷ đồng. Tái canh cà phê hơn 1.000 tỷ đồng. Nâng cấp dây chuyền, thiết bị chế biến lúa gạo cho các doanh nghiệp đạt gần 300 tỷ đồng.

 

Ngoài ra còn có hàng trăm ngàn lượt nông dân được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng, chăn nuôi gia cầm – thuỷ sản và xử lý, bảo vệ môi trường. Hàng vạn lượt cán bộ ngành nông nghiệp được tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực.

Đánh giá từ Bộ NN&PTNT cho thấy, các chương trình, dự án đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu.
 
Đưa nước ta từ một nước thiếu lương thực trở thành nước đảm bảo vững chắc về an ninh lương thực cho quy mô 100 triệu dân đồng thời cũng là một cường quốc xuất khẩu nông sản trên thế giới.

Gần 2 tỷ USD vốn ODA đầu tư cho nông nghiệp
Hồ Mỹ Thuận một trong những công trình hồ chứa nước tưới tiêu lớn nhất của  tỉnh Bình Định

Theo Ban Quản lý dự án nông nghiệp, trong năm 2019 đến năm 2020 là vận động và xây dựng chuẩn bị thành công 03 dự án: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy sản bền vững; Dự án thực phẩm an toàn nông nghiệp; và Dự án Phát triển bền vững ngành Điều, Hồ tiêu và cây ăn quả tại việt Nam và những dự án khác trong giai đoạn 2020 – 2025.

Ban quản lý các dự án nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 100/1999/QĐ-BNN-TCCB, ngày 03/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chuyên trách, thực hiện quản lý và vận hành các dự án ODA nông nghiệp chuyên trách và hiệu quả.

 Phan Hồng