Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây, Bộ Giao thông Vận tải giải thích: Việc dừng đề xuất vốn vay ODA Hàn Quốc xuất phát từ ý kiến của nhà tài trợ khi chưa thể khẳng định sẽ tài trợ cho dự án 41 cầu yếu trong giai đoạn từ nay đến 2020.

Bộ này cho hay: Thời gian qua, phía Việt Nam và Hàn Quốc cũng chưa ký cam kết, thỏa thuận về việc cung cấp khoản tín dụng tài trợ cho dự án 41 cầu. Trong quá trình làm việc, trao đổi với Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc, phía bạn cũng thông cảm và rất hiểu tính cấp bách của việc nâng cấp, cải tạo các cầu yếu. Do vậy, Bộ GTVT khẳng định việc đề xuất này hoàn toàn không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa các cơ quan phía Việt Nam với các tổ chức tài trợ của Hàn Quốc.

Không vay vốn ODA Hàn Quốc: Cấp bách bí vốn cũng phải chờ
Nhiều cầu đường sắt bị yếu, cần cải tạo gấp

Bộ Giao thông Vận tải cho hay việc nâng cấp, cải tạo các cầu yếu là rất cần thiết, cấp bách cần phải thực hiện ngay nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Theo Bộ này, do tính quan trọng và nhu cầu cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đường sắt nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho 4 dự án đường sắt và 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách. Trong đó, có dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống và xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

 

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ dừng chủ trương đầu tư dự án 41 cầu để có thể xem xét đưa vào trong dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Bộ đánh giá việc dừng vay vốn ODA Hàn Quốc để xem xét có thể đưa các cầu yếu vào chuẩn bị triển khai thực hiện ngay vào đầu 2019 sẽ nâng cao an toàn đường sắt, góp hần giảm tai nạn giao thông đường sắt...

Từ các lý do trên, Bộ GTVT đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng chủ trương đầu tư dự án 41 cầu sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc.

Dự án 41 cầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 499 năm 2017 sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc.

Đến nay dự án 41 cầu vẫn chưa triển khai thực hiện do gặp vướng mắc về nguồn vốn từ nhà tài trợ. Ngày 11/9/2018, Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc có văn bản gửi Bộ GTVT trả lời “chưa thể khẳng định” sẽ tài trợ cho dự án từ nay đến 2020. Lý do là việc thảo luận với Chính phủ Việt Nam về danh mục dự án đến 2020 đã dừng từ tháng 12/2017.

Lương Bằng