Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, dự án này tăng vốn từ 7 tỷ đồng lên 275 tỷ đồng “do điều chỉnh quy mô, công năng sử dụng”.

Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho hay, cơ quan này đã đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam kiểm điểm và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Lý do là việc thay đổi quy mô, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án từ 6,99 tỷ đồng tăng lên 275 tỷ đồng không theo quy hoạch và phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và không bám sát vào mục tiêu đào tạo của ngành mà “chủ yếu vì mục đích kinh doanh khách sạn là chính”.

Dự án tăng vốn gần 4.000%: Trường đào tạo biến thành khách sạn
Phối cảnh dự án.
 

Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra sai sót trong việc phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của gói thầu số 26 thành gói thầu số 26a và gói thầu số 26b để chỉ định thầu gói thầu số 26a không đúng quy định của Luật đấu thầu; trong việc chậm phê duyệt vật liệu hoàn thiện và công năng sử dụng làm chậm tiến độ của dự án, tăng giá trị quyết toán công trình.

Ngoài ra, chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận cũng phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Cụ thể, đơn vị này được giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng nhưng để xảy ra các sai sót trong công tác nghiệm thu thanh toán sai khối lượng hoàn thành đối với gói thầu số 2 với giá trị 1.064,7 triệu đồng; gói thầu số 26a là 50 triệu đồng; gói thầu 26b là 89 triệu đồng; nghiệm thu, thanh toán không đúng chủng loại theo bản vẽ thiết kế, hồ sơ hoàn công của gói thầu số 13 là 769,7 triệu đồng.

Ngoài ra, chậm thu hồi 363 triệu đồng do thanh toán vượt so với giá trị quyết toán của các gói thầu (Chi phí thiết kế 3 bước - tổng dự toán, Chi phí quản lý dự án, Gói thầu số 26b) và chậm trễ trong việc thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Lương Bằng