Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng kinh phí được bố trí là 180 tỷ đồng. Trong đó, vốn bố trí cho các dự án quyết toán, hoàn thành và chuyển tiếp gần 9,9 tỷ đồng; bố trí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là 10 tỷ đồng; bố trí cho các dự án khởi công mới trên 160 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/4/2021, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 dự kiến khoảng 5.580 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách nhà nước 980 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 490 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương 490 tỷ đồng); vốn huy động 240 tỷ đồng; vốn lồng ghép 1.960 tỷ đồng; vốn tín dụng 2.400 tỷ đồng.

Đắk Lắk: 180 tỷ đồng vốn bố trí đối ứng xây dựng nông thôn mới 2021

Nhà văn hóa thôn Mê Linh 1, xã Buôn Triết, huyện Lắk do Nhà nước và nhân dân cùng làm (Ảnh minh họa)

Năm 2020, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh gần 5.205 tỷ đồng, gồm: ngân sách nhà nước 950,5 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 478,63 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 471,88 tỷ đồng), vốn huy động hơn 235 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.819,1 tỷ đồng, vốn tín dụng 2.200 tỷ đồng.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu giữ vững chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 71 xã đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 46,7%); 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số tiêu chí đạt bình quân chung là 16 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 7 tiêu chí…

 

Theo Ban Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đến thời điểm này có thể khẳng định đây là một trong những chương trình thành công nhất trong các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đắk Lắk đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt 17 - 18 tiêu chí, 13 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, 16 xã đạt 13 - 14 tiêu chí, 39 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 7 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân tỉnh Đắk Lắk, khích lệ tinh thần nhiệt huyết tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương. Đồng thời, người dân đã có sự chủ động, xác định rõ lợi ích và trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Đặc biệt, diện mạo vùng nông thôn của Đắk Lắk đã có nhiều khởi sắc. Những tuyến giao thông được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… Tất cả đã làm nên một gam màu sáng trong bức tranh nông thôn ở vùng đất này. 

Đắk Lắk: 180 tỷ đồng vốn bố trí đối ứng xây dựng nông thôn mới 2021

Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thăm con đường hoa nông thôn mới ở xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar (Ảnh minh họa)

Trong giai đoạn tiếp theo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk tiếp tục xác định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược, nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là then chốt; người nông dân là chủ thể. 

Ngô Linh