Ông Nguyễn Đức Tùng, Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) cho rằng, Việt Nam tuy là một quốc gia nông nghiệp nhưng thực trạng nền nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có được sự phát triển mạnh mẽ bởi nhiều vấn đề vừa mang tính nội tại, vừa mang tính toàn cầu.

Bên cạnh đó, sự tác động đa chiều của cuộc CMCN 4.0, sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch đã đặt nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng vào thế buộc phải chuyển mình

Báo cáo tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam năm 2021 cho thấy, ngành nông nghiệp đã bước đầu có sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Lĩnh vực trồng trọt đã hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, vùng an toàn dịch bệnh, liên kết chuỗi doanh nghiệp. Công nghệ số giúp giám sát môi trường, cung cấp thông tin và dự báo thị trường. Hay như lĩnh vực chăn nuôi đã áp dụng chuyển đổi số nội bộ, áp dụng công nghệ 4.0 và hình thành mô hình liên kết chuỗi bền vững.

Theo báo cáo, 88,6% doanh nghiệp trong lĩnh vực này nhận thấy tác động của công nghệ tới thực tiễn, cải thiện hiệu quả quy trình vận hành, quản lý giám sát. 45% doanh nghiệp xác nhận có sự tăng trưởng trong doanh thu hoặc giảm chi phí ghi nhận từ 2-70%.

Trong quá trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, doanh nghiệp gặp 4 vấn đề chính lfa chuỗi giá trị, công nghệ, vốn và nhân lực. Trong đó, công nghệ chuyển đổi số là vấn đề mà doanh nghiệp có nhiều thác thức chưa kể đến sự liên kết dữ liệu, bài toán công nghệ.  Trong khi đó, các mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi doanh nghiệp cần nhanh chóng thúc đẩy áp dụng phát triển công nghệ, đặc biệt là đầu tư hệ thống đổi mới sáng tạo.

Lợi ích lớn nhưng bắt tay vào làm thì thiếu tiền, thiếu người
Chuyển đổi hướng tới nông nghiệp số
 

Liên quan vấn đề vốn, việc thiếu kinh phí cho quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp nào cũng gặp phải, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguồn vốn cho chuyển đổi số đến từ vốn tự có của doanh nghiệp, hỗ trợ từ nhà nước và các nguồn đầu tư khác.Bên cạnh đó, vấn đề nhân lực đang là trở ngại rất lớn cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Đánh giá về chuyển đổi số, Tổng thư ký VIDA cho rằng, xu thế chuyển đổi số là tất yếu và những thành quả đầu tiên của sự thay đổi đã cho thấy những tiềm năng. Tuy nhiên, chặng đường vẫn còn dài và nhiều thách thức.

Với tính đặc thù của nông nghiệp, xác định một lộ trình chuyển đổi phù hợp để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi, tối ưu hóa các nguồn lực và cân bằng các mục tiêu sẽ bắt đầu từ sự thấu hiểu nội tại.

Một số biện pháp được VIDA đề nghị, gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu chung đồng nhất, phát triển cơ sở hạ tầng với sự tham gia của nhiều bên, xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư vốn cho doanh nghiệp, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo tập trung vào công nghệ mới, thúc đẩy nhận thức thông qua truyền thông.

Để hướng tới một nền nông nghiệp số hiệu quả, bền vững, VIDA đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ từ các bên liên quan, cả trong lẫn ngoài ngành nông nghiệp.

Bảo Anh

Phun thuốc bằng máy bay không người lái, tưới cây theo chỉ dẫn ông trời

Phun thuốc bằng máy bay không người lái, tưới cây theo chỉ dẫn ông trời

Tại Thanh Hóa, chỉ trong 20 phút, toàn bộ 1ha mía bị nhiễm sâu bệnh đã được phun thuốc xong. Các loại máy móc, thiết bị tự động hóa được áp dụng trong nhiều khâu sản xuất dần thay thế sức lao động của con người.