Theo Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 15/8-15/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch theo 1 trong 4 phương án. Cụ thể:

Phương án 1, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện phương thức "3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ) hoặc phương án “3 tại chỗ theo kíp” (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ luân phiên theo kíp sản xuất).

Phương án 2, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện phương thức "1 cung đường - 2 địa điểm” hoặc phương án "1 cung đường - 2 địa điểm" mở rộng (doanh nghiệp tổ chức nhiều nơi lưu trú tập trung tại nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức đưa đón công nhân từ nơi lưu trú tập trung đến nơi làm việc).

Bốn phương án sản xuất an toàn cho doanh nghiệp chọn
Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp tháng 7/2021

Phương án 3, doanh nghiệp tổ chức hoạt động theo phương châm "4 xanh" gồm: người lao động xanh, cung đường xanh, vùng sản xuất xanh, nơi ở xanh ("người lao động xanh" được đi lại bằng phương tiện cá nhân giữa "nơi làm việc xanh" và "nơi ở xanh" theo một "cung đường xanh" (không dừng, đỗ dọc đường và không đi ngang qua các các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao và rất cao) trong các khung giờ phù hợp. 

Phương án 4, doanh nghiệp có thể kết hợp phương thức tại các phương án nêu trên. 

 

Trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định mới, doanh nghiệp sẽ đăng ký với các cơ quan chức năng, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức theo quy định để được cho phép hoạt động theo các phương án trên từ ngày 15/8.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, 4 phương án được đưa ra nói trên nhằm mục tiêu duy trì, ổn định hoạt động sản xuất an toàn theo các phương án phù hợp, không để chuỗi cung ứng, sản xuất lương thực thực phẩm, thiết bị, vật tư y tế bị đứt gãy; nâng tỷ lệ 5-10% doanh nghiệp tổ chức sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

Sau một thời gian áp dụng mô hình “3 tại chỗ” tại nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM và một số tỉnh/thành khu vực phía Nam, người lao động đang gặp các vấn đề về tâm lý khi ở tập trung trong nhà xưởng lâu. Bên cạnh đó, chi phí để vận hành mô hình nói trên ở mức cao nên một số doanh nghiệp đã xin dừng hoạt động hoặc đưa ra kiến nghị về các mô hình sản xuất thay thế.

Quảng Định

Xin thí điểm '2 tại chỗ - 1 vùng xanh' thay thế '3 tại chỗ'

Xin thí điểm '2 tại chỗ - 1 vùng xanh' thay thế '3 tại chỗ'

Với mô hình này, công nhân sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ nhưng về ngủ ở những “vùng xanh” hay những “khu an toàn” đã được kiểm soát.