Cách đây gần 9 năm, ngày 20/10/2010, Vietinbank đã tổ chức Lễ khởi công động thổ xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Tower) tại Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư 10.267 tỷ đồng và được xây dựng trên diện tích khu đất gần 30.000 m2 gồm 2 tòa tháp 48 và 68 tầng.

Đến nay, sau gần 9 năm, nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thiện.

Tháp đôi 10.000 tỷ giữa lòng thủ đô: Gần thập kỷ vẫn chờ
Phối cảnh dự án.

Tháp đôi 10.000 tỷ giữa lòng thủ đô: Gần thập kỷ vẫn chờ
Hiện trạng.

Nguyên nhân được lãnh đạo ngân hàng này đưa ra là do lộ trình tăng vốn chưa được phê duyệt dẫn tới khó khăn về vốn để tiếp tục thực hiện dự án. Bên cạnh đó, Vietinbank cũng đánh giá có khả năng không khai thác hết công năng của dự án.Do đó, ngày 8/12/2018, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Vietinbank đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018. Tại cuộc họp lần này, HĐQT Vietinbank cũng trình cổ đông thông qua phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư tòa nhà Trụ sở chính Vietinbank tại Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

Vì vậy, HĐQT ngân hàng đề xuất 3 phương án cơ cấu dự án.

 

Trong đó, phương án 1 là chuyển nhượng toàn bộ tài sản của dự án. Sau khi dự án hoàn thành, VietinBank sẽ thuê tại tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Đến hết hạn thuê, ngân hàng sẽ mua lại tài sản trên với giá tượng trưng hoặc phương thức xác định giá được thỏa thuận cụ thể.

Với phương án 2, Vietinbank sẽ chuyển nhượng một phần tài sản của dự án gồm Tòa tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác (nếu có thỏa thuận). VietinBank sẽ giữ tại tòa tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Ngân hàng cũng sẽ xin chủ trương của Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh để tự hoàn thành Tòa nhà Trụ sở chính tháp 68 tầng.

Phương án thứ 3 được đưa ra là trong thời gian chưa chuyển nhượng được toàn bộ dự án hoặc một phần dự án như phương án, Vietinbank sẽ tiếp tục triển khai dự án, thúc đẩy nhanh tiến độ, bảo vệ lợi ích của ngân hàng. 

Tháp đôi 10.000 tỷ giữa lòng thủ đô: Gần thập kỷ vẫn chờ
Việc nhượng bán sẽ được thực hiện khẩn trương

Tuy nhiên, trong 3 phương án này, Vietinbank đang ưu tiên thực hiện phương án 1. Việc nhượng bán sẽ được thực hiện khẩn trương, theo các quy định của pháp luật và phê duyệt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thuê tài sản, thuê mua tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vietinbank quyết định phương án cụ thể về việc cơ cấu lại dự án đầu tư Vietinbank Tower và việc tổ chức thực hiện, quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các phê duyệt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hơn 99,6% số cổ phần biểu quyết tán thành với phương án Vietinbank đưa ra.

Hà Duy - Thái Bình