Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh cho hay: Hiện ủy ban đã có đủ 50 biên chế của năm 2018, cơ bản được tuyển dụng từ các bộ, ngành, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và một số rất ít từ các doanh nghiệp.

“Trừ lãnh đạo ủy ban thì có 9 đơn vị, mỗi đơn vị chỉ có 7-8 người, có đơn vị có từ 3-4 người, lực lượng rất mỏng, đề nghị các doanh nghiệp, các bộ, ngành giới thiệu nhân sự chuyên môn sâu, đáp ứng các yêu cầu về thẩm định dự án đầu tư”, ông Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ.

Trong năm 2019, Ủy ban đã thành lập hội đồng tuyển dụng và đề xuất biên chế lên Chính phủ, các bộ, ngành trong tháng 4 để hoàn thiện bộ máy.

Các tập đoàn có quyền của họ, không được can thiệp
UBQLVNN tại DN không phải là tổ chức kinh doanh vốn nhà nước mà là đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại DN

Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng cũng báo cáo thêm 9 vướng mắc khác Ủy ban đang gặp phải, đó là về thẩm quyền trong quyết định chủ trương đầu tư, đầu tư công, quy định về quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông, sắp xếp lại nhà đất, xác định giá trị các tài sản vô hình của doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra, giám sát...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “UBQLVNN tại DN không phải là tổ chức kinh doanh vốn nhà nước mà là đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại DN. Các tập đoàn, tổng công ty có quyền của họ. Luật đã quy định DN được làm gì, Chủ tịch làm gì, Tổng giám đốc làm gì... Ủy ban không được can thiệp”.

 

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN tập trung xử lý những việc trước mắt, làm đúng phận sự là đại diện chủ sở hữu, đó là: Tái cơ cấu, xử lý các dự án yếu kém thua lỗ, vướng mắc; Tập trung tái cơ cấu toàn diện về chiến lược, tài chính, quản trị, đầu tư; Củng cố bộ máy tổ chức, rà soát những công việc đã làm, thậm chí rà soát lại cán bộ đã tuyển dụng xem có làm được việc hay không, triệt để sử dụng người của các bộ ngành chuyển sang để làm việc chuyên môn cho hiệu quả...

“Thuộc bài đã rồi làm việc cho tròn vai, làm những việc trước mắt, phân loại các đầu việc để tiến tới làm bài bản... ” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc lại nhiều lần đối với Ban lãnh đạo UBQLVNN tại DN.

Đối với vấn đề nhân sự, Phó thủ tướng yêu cầu cần rà soát lại, ngay cả với 50 cán bộ theo chỉ tiêu, cần rà soát để đảm bảo am hiểu, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn... 

Đặc biệt, cần triệt để sử dụng nhân sự từ các bộ ngành, "gạn đục khơi trong" chiêu hiền đãi sĩ những cán bộ đủ năng lực phẩm chất. Ủy ban cũng sớm đề xuất nhân sự cho hai phó chủ tịch, ưu tiên giỏi về tài chính doanh nghiệp, hiểu thấu đáo về doanh  nghiệp nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định số 131 ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBQLVNN tại doanh nghiệp (DN), có 7 tập đoàn và 12 tổng công ty được Chính phủ giao Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, quản lý tổng số tài sản khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và 820.000 tỷ đồng vốn Nhà nước.

Hà Duy