Bước chuyển trong công tác trồng rừng ở Quảng Ninh

14:36 | 28/11/2018

Tích cực xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất, kinh doanh trồng rừng gỗ lớn... là những thay đổi quan trọng trong công tác trồng rừng ở Quảng Ninh.

“Phủ xanh” 12.320 ha rừng tập trung

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, trong 8 tháng năm 2018, toàn tỉnh đã trồng rừng được khoảng 12.320 ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch đề ra. Sở đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế, rừng ngập mặn, thực hiện khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và nghiêm túc triển khai quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về khai thác gỗ, trong tháng 8, sản lượng khai thác ước đạt 28.000 m3, tính chung 8 tháng đạt hơn 237.000 m3 gỗ, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Cùng với trồng rừng, Quảng Ninh cũng cho biết đã thực hiện tốt việc bảo vệ rừng khi không để xảy ra cháy rừng lớn. Thời gian tới, Quảng Ninh tăng cường kiểm tra thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng, duy trì thường trực phòng chống cháy rừng 24/24 giờ; thực hiện hiệu quả kế hoạch thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018; đồng thời triển khai dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019.

Quảng Ninh hiện có trên 420.000 ha đất lâm nghiệp; trong đó diện tích có rừng trên 300.000 ha. Hiện Quảng Ninh tích cực huy động nguồn tài chính mới, ổn định, bền vững cho bảo vệ phát triển rừng. Như Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh đã và đang huy động nguồn kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ cho các chủ rừng, thuê khoán bảo vệ, chăm sóc rừng.

Quảng Ninh cũng được dự kiến là một trong những địa phương sẽ thí điểm triển khai để xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ Carbon.

 
công tác trồng rừng

Chuyển đổi sang rồng rừng gỗ lớn

Với giá trị kinh tế tăng lên nhiều lần, chi phí lại thấp hơn so với rừng trồng gỗ nhỏ, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 phát triển 18.000ha rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn. Hiện các mô hình rừng trồng trên địa bàn tỉnh đang phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất, kinh doanh trồng rừng gỗ lớn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ...

Từ năm 2014, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn theo định hướng sản xuất kinh doanh gỗ lớn ngay từ ban đầu. Điển hình Trung tâm đã triển khai trồng mới 120ha mô hình cây keo tai tượng tại Ba Chẽ, Vân Đồn và Tiên Yên. Kết quả bước đầu mô hình này đã cho thấy khả năng sinh trưởng cây rừng trong mô hình tốt hơn hẳn, độ đồng đều cao. Sau 2 năm, việc chuyển hóa mô hình rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn thí điểm ở xã Quảng Lợi cũng đã cho kết quả khích lệ, đã hình thành cây gỗ có đường kính lớn. Một số diện tích rừng trồng keo với mục đích kinh doanh gỗ nhỏ đã được chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh trồng rừng gỗ lớn thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ triển khai các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thông tin tuyên truyền về hiệu quả của mô hình trồng rừng gỗ lớn.

Diệu An 

 
 
  •  
  •  
0 bình luận