Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp, Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 đã được đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về đầu tư và Báo cáo thẩm định. Hồ sơ Dự án của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư muốn ACV đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: L.Bằng

Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán, ACV có đủ khả năng huy động vốn dài hạn để đầu tư tối đa khoảng 23.643 tỷ đồng, bảo đảm khả năng huy động vốn để đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3.

Trên cơ sở đó, Bộ này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 theo khoản 6, Điều 34, Luật Đầu tư với nhà đầu tư là ACV.

 

Trước đó, cả Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều thống nhất muốn giao ACV làm nhà đầu tư dự án này. Nhà đầu tư không đề nghị sử dụng vốn ngân sách để thực hiện dự án.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 có mục tiêu xây dựng nhà ga hành khách quốc nội T3 công suất 20 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, giảm tải cho Nhà ga T1 đang quá tải.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp của ACV, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm với tiến độ xây dựng là 37 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

L.Bằng

Tư nhân làm sân bay, ga hàng không, đừng khép cửa, rồi đẩy việc khó

Tư nhân làm sân bay, ga hàng không, đừng khép cửa, rồi đẩy việc khó

Nhiều doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng làm cảng hàng không, nhà ga nhưng vẫn phải chịu sự thờ ơ từ cấp có thẩm quyền.