Bộ Công Thương đang tiến hành quy trình lấy ý kiến về công tác cán bộ quản lý tại một số cục, vụ, viện.

Cụ thể, Vụ Tổ chức cán bộ đang phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Viện Năng lượng làm quy trình điều động, tiếp nhận Cục trưởng và Viện trưởng.

Theo đó, Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo sẽ tổ chức họp nhận xét, đánh giá ông Phương Hoàng Kim trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng.

Bộ Công Thương tính thay cục trưởng điện lực
Ông Phương Hoàng Kim phụ trách các vấn đề về phát triển nguồn điện, trong đó có năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió

Đồng thời, Cục lấy ý kiến về việc tiếp nhận ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Năng lượng để giữ chức Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo.

 

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương mới đây cũng đã thống nhất chủ trương với phương án điều động nhân sự trên.

Ông Phương Hoàng Kim có thể được điều động qua giữ chức vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương).

Năm 2016, ông Phương Hoàng Kim, nguyên Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương.

Năm 2017 Cục Điện lực và năng lượng tái tạo được thành lập trên cơ sở chia tách từ Tổng cục Năng lượng, cùng với Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, thực hiện dựa trên Nghị định 98 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công thương, giảm bớt đầu mối bộ này từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.

Sau khi Tổng cục Năng lượng được sắp xếp lại, ông Phương Hoàng Kim được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Lương Bằng