Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II là một trong 4 nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn (Cần Thơ) theo quy hoạch điện VII điều chỉnh với công suất 750 MW, tổng mức đầu tư dự kiến là 26.310 tỷ đồng, dự kiến vận hành năm 2026.

Tại dự án này, Bộ Công Thương nhận được 2 đề xuất thực hiện đầu tư:

Một là đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao cho EVNGENCO2 làm chủ đầu tư.

Hai là đề xuất của Vietracimex về việc giao Liên danh Vietracimex - Tập đoàn Marubeni đầu tư.

Nhiệt điện 26 ngàn tỷ: Chê quốc doanh yếu tiền, Bộ chuyển tư nhân làm
Một dự án nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Ô môn
 

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Liên danh Vietracimex - Tập đoàn Marubeni là nhà đầu tư thực hiện Dự án với năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là khả năng tài chính vững, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho dự án này mà không cần bảo lãnh của Chính phủ.

Trong khi đó, EVNGENCO2 dù được đánh giá tốt về kinh nghiệm, song lại gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thu xếp vốn.

Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy, EVNGENCO2 đã xây dựng phương án thu xếp vốn cho dự án, song có những rủi ro khi tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu hoặc từ nguồn lợi nhuận để lại hàng năm không được như dự kiến và việc vay vốn thương mại trong nước gặp khó khăn do phải vay vượt hạn mức vốn tự có của ngân hàng theo quy định.

Để đảm bảo thu xếp vốn cho dự án, EVNGENCO2 cần được EVN hỗ trợ trong việc thu xếp vốn đối ứng và vay vốn thương mại cho Dự án, trong khi EVN cũng đang gặp khó khăn trong thu xếp vốn cho các dự án nguồn điện như: Ô Môn III, IV, Quảng Trạch I,... Mặt khác, EVN không khẳng định hỗ trợ EVNGENCO2 đảm bảo thu xếp vốn cho dự án.

Bên cạnh đề nghị giao dự án cho Liên danh Vietracimex - Marubeni đầu tư, Bộ Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có ý kiến để làm cơ sở điều chỉnh công suất Dự án thành 1.050 MW (+- 10%) và tiến độ vận hành là năm 2023-2024.

Hà Duy