Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đều xây dựng tại xã Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam có tổng mức đầu tư mỗi dự án là gần 5.000 tỷ đồng.

Tính đến tháng 5/2018 dự án đã triển khai được 3 năm, đã hoàn thành toàn bộ phần thô của khối nhà chính và đang triển khai công tác hoàn thiện khối nhà chính, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ ngoài nhà. Bộ Y tế dự kiến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành xây dựng tổng thể hai dự án, bàn giao cho bệnh viện tiếp quản, vận hành toàn bộ dự án.

Bệnh viện,đầu tư công,Bệnh viện Bạch Mai,Bệnh viện Việt Đức
Khu bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Tiền phong

“Như vậy các dự án sẽ bị chậm tiến độ 3 năm so với thời gian tại quyết định 125 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, chậm 2 năm so với thơi gian tại quyết định đầu tư của Bộ trưởng Y tế”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án được quản lý không theo loại hợp đồng đã được quy định (không theo hình thức EPC và cũng không theo mô hình truyền thống) gây nên nhiều khó khăn cho việc tổ chức quản lý, điều hành dự án.

Hai dự án có khối lượng thực hiện khá lớn nhưng công tác giải ngân, thanh toán rất khó khăn vì tổng dự toán của các dự án và các hạng mục chưa được phê duyệt nên chỉ tạm được thanh toán 50% khối lượng hoàn thành, dẫn đến tỷ lệ giải ngân rất thấp. Nhà thầu gặp khó khăn về tài chính do đã có khối lượng hoàn thành nhưng không được thanh toán làm ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công tại hiện trường.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Bộ Y tế tích cực chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Trước đó, đầu năm 2018 báo chí đã phản ánh sau 3 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam mới chỉ xong phần thô và có thời điểm dừng thi công tới 18 tháng.

Lương Bằng