Theo đánh giá của Cục Thuế Đắk Lắk, số thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt thấp so với cùng kỳ là do tác động của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách; nhiều nguồn thu nền tảng của ngân sách địa phương bị giảm do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động của thủy điện, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã tác động đến số lượng tiêu thụ bia…

Ngành thuế tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nguồn thu để thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như gia hạn thuế, phí, cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, kinh doanh… Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các đơn vị có rủi ro cao về thuế tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Cụ thể, ngành thuế đã ban hành 68 quyết định thanh tra xử lý, truy thu và phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế gần 16,5 tỷ đồng (bình quân truy thu và xử phạt đạt 242 triệu đồng/cuộc); thực hiện 385 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử phạt 32,8 tỷ đồng (bình quân truy thu và xử phạt đạt 85 triệu đồng/cuộc).

Bên cạnh các sắc thuế bị ảnh hưởng như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thuế thu nhập doanh nghiệp… thì nhiều nguồn thu vẫn có lũy kế cao so với cùng kỳ năm 2019 là thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 64,6%; thuế bảo vệ môi trường tăng 3%; phí và lệ phí tăng 2,5%; thu từ xổ số tăng 32,4%; thu phạt do ngành thuế thực hiện tăng 25%.

 
6 tháng đầu năm, Đắk Lắk thu ngân sách đạt 47% dự toán năm

Năm 2020 Cục Thuế Đắk Lắk được giao dự toán là 6.335 tỷ đồng. Trong đó, dự toán HĐND tỉnh giao thu thuế, phí là 5.300 tỷ đồng. Theo Cục Thuế Đắk Lắk, để hoàn thành mục tiêu, ngoài việc kiên định hỗ trợ người nộp thuế tối đa để có thể thu ngân sách trong tương lai thì việc áp dụng quy định quản lý, thu hồi nợ đọng thuế của người nộp thuế trước thời điểm bị ảnh hưởng của dịch hoặc các nguồn thu khác là giải pháp bù hụt thu hiện nay.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh (Ban chỉ đạo 1394) đã yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt những giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, thu tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp đang nợ trong những năm trước đó. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các đề án chống thất thu thuế trên các lĩnh vực trọng điểm gồm tài nguyên khoáng sản, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông…

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Đắk Lắk thực hiện ước đạt 6.910 tỷ đồng, đạt 127% dự toán pháp lệnh, đạt 101,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,6% (so với thực hiện năm 2018). Trong đó, thu thuế, phí ước đạt 4.970 tỷ đồng, bằng 109% dự toán, tăng 8,7%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Cục Thuế Đắk Lắk thu vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1394, Cục Thuế Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp thực hiện quyết liệt các đề án chống thất thu đã được phê duyệt. Bên cạnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra, cơ quan thuế tỉnh cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua nhiều hình thức khác nhau; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực triển khai nộp thuế điện tử; nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử; triển khai trên diện rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử; đẩy mạnh hoàn thuế điện tử…

 Ngọc Minh