Toàn tỉnh Cà Mau đang có 398 dự án được cấp phép đầu tư, tổng vốn đăng ký 129.601,662 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án FDI với vốn đăng ký 156,84 triệu USD. Hiện tại có 351 dự án đã triển khai hoạt động, vốn đăng ký đầu tư 112.787,38 tỷ đồng.

Năm 2021, dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau được dự báo sẽ vượt chỉ tiêu cả về số lượng dự án và tổng mức đầu tư so với năm 2020.

4 tháng đầu năm, Cà Mau thu hút hơn 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Cà Mau đang thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh bứt phá đầu tư, trong đó có nhiều chính sách, ưu đãi đầu tư hỗ trợ DN phát triển, đặc biệt DN vừa và nhỏ. Tỉnh đồng thời tập trung đẩy mạnh việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, rút ngắn quy trình, thời gian thực hiện thủ tục cấp quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, Cà Mau thực hiện thay đổi mời gọi đầu tư từ chủ động sang bị động, tăng cường kết nối bằng hình thức trực tuyến và thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chủ động sắp xếp gặp gỡ bên lề các cuộc hội nghị lớn với một số đại sứ các nước tại Việt Nam. Từ đó, tỉnh thiết lập mối quan hệ với các DN ngoại, xác định tiềm năng, nhu cầu, hình thức xúc tiến đầu tư hiệu quả.

Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành và địa phương cũng liên tục cập nhật thông tin về định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực; thông tin về khả năng cung ứng lao động, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, năng lượng, điện, cấp nước, xử lý môi trường,...) và các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; thông tin về ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy thu hút các dòng vốn đầu tư vào tỉnh.

Cà Mau đang tích cực kêu gọi, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm, động lực như: cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, đầu tư hạ tầng khu phi thuế quan Khu kinh tế Năm Căn, đầu tư hạ tầng Trung tâm Tài chính-Thương mại Khu kinh tế Năm Căn, dự án Khu du lịch Mũi Cà Mau... Tỉnh cũng ưu tiên xúc tiến đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu nhập khẩu vào thị trường EU theo Hiệp định EVFTA.

Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Cà Mau thu hút đầu tư trong nước được 188 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 50.342 tỷ đồng, tăng 75% về số lượng dự án và 21% về vốn đăng ký đầu tư so với giai đoạn 2011-2015. Thu hút 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 387 triệu USD.

D.A