Thành công với cách làm riêng

Thành công của Quảng Ninh là kết quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, cải thiện chất lượng điều hành.

Quảng Ninh là địa phương tiên phong thực hiện các mô hình mới, cách làm mới như: Thành lập Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA); triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI); đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử... Để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Quảng Ninh không ngừng tìm kiếm, chủ động mở nhiều kênh, nhiều cách thức khác nhau để lắng nghe, tạo không gian mở và thân thiện, gần gũi giữa chính quyền các cấp, sở, ngành với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tỉnh thực hiện hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ với nhiều giải pháp như: Tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp; triển khai chương trình “Cafe doanh nhân cấp” tỉnh, huyện; ứng dụng mạng xã hội trong đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp…

2019, Quảng Ninh quyết tâm giữ vững ngôi vị PCI

Năm 2018 Quảng Ninh đưa vào vận hành Cổng Thông tin hành chính công tại địa chỉ http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn, toàn bộ các thủ tục của các sở, ban, ngành và huyện thị xã, thành phố trong tỉnh được công khai và đăng ký trực tuyến mức độ 3. Qua đó, rút ngắn thời gian và các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đến tháng 4/2019, có 1.214 TTHC (chiếm 100%) được công khai tại trung tâm hành chính công các cấp, trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương. Trên địa bàn tỉnh 100% các sở, ban, ngành và địa phương có trang web và 100% TTHC có thể đăng ký qua mạng theo từng mức độ khác nhau và tuỳ theo tính đặc thù của thủ tục. Toàn bộ các dự án đầu tư, các quy hoạch, các cơ chế chính sách đầu được cập nhật đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cổng thành phần của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

 

Quảng Ninh cũng triển khai sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC (24/24 sở, ban, ngành; 14/14 UBND cấp huyện; 15/15 trung tâm hành chính công; 186/186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã).

Trong năm 2018, tổng số hồ sơ TTHC trên toàn tỉnh là 742.100; tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 97-99%; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cả 3 cấp của tỉnh đang giải quyết đạt tỷ lệ trên 85,5%. UBND tỉnh chỉ đạo cắt giảm 30% các cuộc hội họp, để lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Quyết tâm giữ vững vị thế

Để bảo vệ được những thành quả đã đạt được, tiếp tục thu hút đầu tư từ việc dẫn đầu chỉ số PCI toàn quốc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tỉnh với các mục tiêu cải thiện bền vững chỉ số PCI, cụ thể: Tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh PCI năm 2019.

Trong đó: Tổng điểm phấn đấu được cải thiện từ 70.36 lên 72.10 điểm, tăng 1.74 điểm so với năm 2018; tất cả 10 chỉ số thành phần PCI 2019 của tỉnh Quảng Ninh đều phải có sự cải thiện so với năm 2018. Đặc biệt, phấn đấu có 7 chỉ số trong top 5/63 (chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động), 2 chỉ số trong top 8/63 (chi phí không chính thức, tính năng động), 1 chỉ số trong top 15 (thiết chế pháp lý, an ninh trật tự), không có chỉ số nào nằm ngoài top 15.

Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương không để cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; chủ động nắm bắt thông tin phản hồi của doanh nghiệp, nhất là những thông tin không tích cực để xử lý kịp thời không làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh; đa dạng phương thức tương tác với cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ phải đi vào thực chất gắn với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Ngọc Minh