Đại gia Lê Ân cho rằng, dự án khách sạn Hoa Cẩm Chướng của ông bị “chôn chân” suốt 24 năm khiến nhà đầu tư này thiệt hại nặng nề vì quyết định cấp đất chồng lấn, trái pháp luật của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phóng viên: Một tháng nay, ông nộp đơn khiếu nại gì đến UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và họ có hồi âm cho ông hay không?

Đại gia Lê Ân: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu án binh bất động dù tôi gửi đơn cả tháng nay. Dự án khách sạn Hoa Cẩm Chướng của tôi đang bị thiệt hại nặng nề do UBND tỉnh gây ra, khiếu nại kéo dài trên 20 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sự việc cụ thể như sau:

Dự án khách sạn Hoa Cẩm Chướng được UBND tỉnh giao 6.658 m2 đất tại Đồi Ngọc Tước theo quyết định số 1037 ngày 30.10.1992 và 5.120 m2 đất cũng tại Đồi Ngọc Tước theo quyết định số 1349 ngày 25.12.1992. Hai thửa đất này UBND tỉnh yêu cầu tôi nộp tiền sử dụng đất một lần để được đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Cẩm Chướng và tôi đã thực hiện xong.

Sau đó, UBND tỉnh có quyết định 290, ngày 8.3.1993, về việc phê duyệt thiết kế cho phép xây dựng khách sạn Hoa Cẩm Chướng và họ cũng có quyết định giao tôi làm Trưởng ban quản lý công trình.

Đại gia Lê Ân lên tiếng về dự án 24 năm dở sống, dở chết
Đại gia Lê Ân

Khi công trình khách sạn Hoa Cẩm Chướng 3 sao xây dựng xong phần nền móng, 95 trụ cột và giàn đà kiền trị giá 200 lượng vàng, thì tôi phát hiện UBND tỉnh giao đất xây dựng khách sạn Hoa Hồng liền kề chồng lấn lên khách sạn Hoa Cẩm Chướng.

Lúc đó, tôi khiếu nại thì Ban quản lý đất đai có thông báo số 191, ngày 10.5.1993 để giải quyết bằng cách buộc khách sạn Hoa Hồng tháo dỡ phần xây dựng trái phép trong thời gian 15 ngày nếu không tháo dỡ phần xây dựng trái phép, Ban quản lý đất đai đề nghị UBND tỉnh cưỡng chế. Việc cưỡng chế này qua nhiều năm không thực hiện được. Từ đó, tôi tiếp tục khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại toàn bộ dự án khách sạn Hoa Cẩm Chướng.

Vụ việc sau đó được giải quyết dứt điểm không, thưa ông?

Ngày 13.5.1994, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn 795 về việc chuyển dịch vị trí khách sạn Hoa Cẩm Chướng gửi Ban quản lý đất đai, Ban tư vấn sử dụng đất. Theo đó, tỉnh quyết định về nguyên tắc là đồng ý cho khách sạn Hoa Cẩm Chướng chuyển dịch vị trí và cấp thêm 1.598 m2 đất, giao Ban quản lý đất đai cùng với các ngành chức năng lập lại toàn bộ thủ tục định vị và giao cắm móc đất cho ban quản lý khách sạn Hoa Cẩm Chướng.

 

Về tiền sử dụng 1.598 m2 đất, theo trình bày của tôi là do Trung tâm Hoa Hồng lấn đất, phải chuyển dịch vị trí Hoa Cẩm Chướng làm hư hại nguyên phần móng bê tông đã xây dựng theo thiết kế. Sau đó, ngày 20.5.1994, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 902, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 khu vực Hoa Cẩm Chướng 5 sao tại khu du lịch Bãi sau Vũng Tàu. Sau đó tỉnh giao tôi đứng tên sử dụng 1.598 m2 đất được cho là giao thêm để xây dựng khách sạn Hoa Cẩm Chướng.

Như vậy, quyết định mới về việc chuyển dịch vị trí và giao thêm đất cho tôi đã “khai tử” khách sạn Hoa Cẩm Chướng 3 sao mà tỉnh đã phê duyệt trước đó. Việc này gây thiệt hại vô cùng lớn cho chủ đầu tư là tôi.

Có thể thấy rằng, đất thì tôi có thể sử dụng vào mục đích khác, còn tiền thiết kế, xây dựng, chi phí tổ chức khởi công khách sạn 3 sao trước đây thì phải tính sao? Đó là chưa kể chi phí bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng, thiết kế khách sạn Hoa Cẩm Chướng từ 3 sao lên 5 sao theo quy hoạch của UBND tỉnh… UBND tỉnh chỉ đạo đền bù 1.598 m2 đất không tương xứng với thiệt hại của khách sạn Hoa Cẩm Chướng mà đến nay trên 20 năm vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sai ở chỗ nào?

Khách sạn Hoa Cẩm Chướng xây dựng trên 2 lô đất của tôi có diện tích 11.778 m2 là đúng theo quy định của pháp luật. Tôi không có yêu cầu chuyển dịch khách sạn của mình vào vị trí đất liền kề của Nhà nước mà việc dịch chuyển này là do UBND tỉnh không thực hiện được thông báo số 191 về việc cưỡng chế khách sạn Hoa Hồng xây dựng trái phép trên đất của tôi.

Sau khi UBND tỉnh ban hành các công văn, quyết định chuyển dịch khách sạn Hoa Cẩm Chướng vào vị trí quy hoạch mới, tôi bấm bụng bỏ tiền ra thuê công ty tư vấn thiết kế Bộ xây dựng vào thực hiện xong thiết kế bản vẽ quy hoạch 1/500. Sau đó, UBND tỉnh phê quyệt dự án vào ngày 21.5.1994. Để xây dựng tiếp dự án, tôi có đơn yêu cầu giao đất, sẵn sàng nộp tiền sử dụng đất để thực hiện việc xây dựng khách sạn Hoa Cẩm Chướng 5 sao đã được chuyển dịch vào vị trí đất của Nhà nước nhưng tỉnh cứ hẹn, tôi chờ mãi mà không được giải quyết.

Tại sao tỉnh cứ “cù nhầy” hoài như vậy?

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm hết cái sai này đến cái khác khi tôi phát hiện toàn bộ diện tích đất UBND tỉnh giao cho tôi chuyển dịch khách sạn Hoa Cẩm Chướng cũng được UBND tỉnh giao cho thể nhân và các đơn vị khác sử dụng hết. Hiện tại có người đã mang giấy tờ đi thế chấp ngân hàng thì làm sao tôi thực hiện được dự án.

Ngày 1.12.2014, tôi có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi UBND tỉnh. Ngày 12.12.2014, UBND tỉnh có văn bản số 9543, giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến dự án Hoa Cẩm Chướng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết, báo cáo. Kết quả họp các ngành chức năng được Sở này báo cáo bằng văn bản với nội dụng thống nhất đền bù 1.598 m2 đất và thu hồi đất đã giao cho cá nhân, đơn vị khác để tôi thực hiện dự án khách sạn Hoa Cẩm Chướng vì dự án này vẫn còn hiệu lực pháp luật, chưa có quyết định nào thay đổi, hủy bỏ…

Thế nhưng, sau khi toàn bộ biên bản, kiến nghị của các ngành chức năng chuyển đến UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì nơi đây vẫn không giải quyết theo bất cứ hướng nào khiến tôi phải khiếu nại vì quá bức xúc.

Qua đơn khiếu nại, tôi yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét giải quyết dứt điểm dự án khách sạn Hoa Cẩm Chướng tồn tại trên 20 năm không triển khai xây dựng được.

Theo Một Thế Giới