Trong tháng 9/2018 và quý III/2018 tình hình sản xuất và tiêu thụ Alumina của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản VN tiếp tục tăng cao.

Lũy kế đến hết tháng 9, TKV đã sản xuất  988.5445 tấn alumina quy đổi, đạt 80,4% KH năm và bằng 120% so cùng kỳ; tiêu thụ alumina đạt 967.758 tấn, bằng 78,7% kế hoạch và bằng 127% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, do nhu cầu và giá bán alumina trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nên doanh thu từ sản phẩm alumina của TKV  tăng 71% so với cùng kỳ 2017.

Doanh thu 9 tháng đạt trên 4.442 tỷ đồng

Trong tổng số gần 1 triệu tấn alumina đã xuất xưởng, Công ty nhôm Đắk Nông -TKV đóng góp khoảng 50%, tương đương gần 500.000 tấn alumina quy đổi.

Công ty Nhôm Đắk Nông: Bứt phá sản xuất, tiêu thụ alumina

Ban đầu, theo kế hoạch của TKV, năm 2018 Công ty Nhôm Đắk Nông được giao sản xuất 580.000 tấn alumin quy đổi. Đến hết tháng 9/2018, Công ty nhôm Đắk Nông đã sản xuất được 483.665 tấn Alumin quy đổi. Doanh thu đạt trên 4.442 tỷ đồng. Công ty đảm bảm việc làm ổn định cho trên một ngàn công nhân với mức lương bình quân đạt trên 10,4 triệu đồng/người tháng, tăng 9% so với kế hoạch.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng và ban hành các Quyết định về kế hoạch, chi phí sản xuất hàng tháng cho từng đơn vị, nhất là đảm bảo nhà máy Alumin Nhân Cơ hoạt động ổn định, liên tục.

“Chúng tôi thường xuyên theo dõi, rà soát để tiếp tục điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá giao khoán, nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD” - Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông Hoàng Khải Quốc Minh cho biết.

 

Hiện tại, Công ty bố trí Nhà máy alumin Nhân Cơ hoạt động 24/24 giờ, với khoảng 1.000 công nhân, kỹ sư chia làm 3 ca mỗi ngày. Mỗi ca có khoảng hơn 300 công nhân, cán bộ kỷ thuật quản lý, vận hành hệ thống máy móc trên diện tích rộng gần 100 ha, tương đương mỗi người quản lý hơn 3 ha.

“Với chừng ấy công nhân, cán bộ kỹ thuật nhưng vẫn bảo đảm vận hành thông suốt hoạt động của nhà máy đồ sộ này đã minh chứng cho quá trình tự động hóa trong sản xuất của nhà máy là rất cao”, ông Hoàng Khải Quốc Minh nhấn mạnh.

Hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những phong trào thi đua được Công ty nhôm Đắk Nông tích cực triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Trong 9 tháng qua đã có thêm 22 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng. Quan trọng hơn nữa là những sáng kiến này đã cho thấy khả năng làm chủ công nghệ đối với ngành sản xuất alumin - một ngành công nghiệp rất mới lần đầu tiên ở Việt Nam của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Phần lớn các sáng kiến đã góp phần giảm tiêu hao sức lao động cho công nhân, tiết kiệm chi phí cho sản xuất. Hoạt động này cũng đã tạo ra sự hăng say nghiên cứu, tìm tòi của cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

Phấn đấu vượt công suất thiết kế 650.000 tấn alumin/năm

Căn cứ tình hình sản xuất thực tế tại đơn vị, sau khi xem xét các yếu tố sản xuất và nhu cầu của thị trường, mới đây, Công ty nhôm Đắk Nông đã chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 lên 650.000 tấn alumina quy đổi.

Công ty Nhôm Đắk Nông: Bứt phá sản xuất, tiêu thụ alumina

Được biết, đây là năm thứ hai Công ty đăng ký thi đua vượt kế hoạch sản lượng TKV giao. Hoàn thành mục tiêu này, tức là Nhôm Đắk Nông đã đạt công suất thiết kế 650.000 tấn alumina/năm, về đích trước 1 năm so với kế hoạch ban đầu khi triển khai Dự án Alumin Nhân Cơ.

Để tạo động lực trong CNCB Công ty, đầu tháng 10/2018 hưởng ứng Chiến dịch “90 ngày đêm thi đua sản xuất tiêu thụ quý IV/2018 do Tập đoàn TKV phát động, Nhôm Đắk Nông đã tổ chức phát động, giao mục tiêu thi đua sản xuất 169.000 tấn alumina quy đổi quý IV/2018 đến toàn thể CNCB đơn vị nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu này.

 Thúy Ngà