Sếp ngành dệt may - Vinatex đã nhận mức lương khủng 640 triệu đồng trong năm 2014.

Cụ thể, theo Quyết định của Bộ Công thương phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam, quỹ tiền lương thực hiện đối với viên chức quản lý chuyên trách của Tập đoàn năm 2014 là 8,42 tỷ đồng.

Trong đó, ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch của Vinatex nhận được mức lương cao nhất 640 triệu đồng trong năm 2014.

Mức lương cao thứ 2 thuộc về ông Lê Tiến Trường, người được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc với mức lương 603 triệu đồng.

Hai thành viên HĐTV và 8 Phó tổng, 2 Kiểm soát có mức lương ngang nhau là 567 triệu đồng.

Ông Vũ Đức Giang, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinatex đã nghỉ hưu từ tháng 6.2014 nhận quỹ lương điều chỉnh năm là 270 triệu đồng.

 

Như vậy, quỹ lương dành cho các vị trí quản lý của Vinatex năm 2014 vừa qua tổng cộng là 8,42 tỷ đồng.

Được biết, năm 2014, công ty mẹ Vinatex đạt tổng doanh thu 514,9 tỷ đồng, lợi nhuận 271 tỷ đồng.

(Theo MTG)