Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trước mắt điều hành ngân sách nhà nước theo phương án giá dầu thấp nhất là 40 USD/thùng. Đây là kịch bản xấu nhất, ngân sách giảm thu tới 70.000 tỷ đồng và GDP giảm 1 điểm phần trăm.

Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, chỉ đạo phương án điều hành ngân sách như trên đã được Thủ tướng đưa ra khi kết luận phiên họp của Tổ quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô gần đây về vấn đề giá dầu và giá điện.

Thủ tướng đã nêu rõ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nắm chắc diễn biến tình hình giá xăng, dầu thế giới để kịp thời xây dựng các phương án và thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Chọn kịch bản giá dầu thấp nhất  40 USD/thùng để ứng phó

Trước mắt, Bộ Tài chính điều hành ngân sách nhà nước theo phương án giá dầu thấp nhất do Tổ công tác đưa ra là 40 USD/thùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới, tính toán kỹ các tình huống tác động của giá dầu và giá điện đến tăng trưởng kinh tế, kịp thời có các giải pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm điều hành vĩ mô theo đúng những mục tiêu đã đề ra.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh thay mặt tổ công tác này cũng đã công bố, Việt Nam vừa xuất dầu thô, vừa nhập xăng dầu nên giá dầu sẽ có tác động hai chiều tới nền kinh tế.

Tổ điều hành đã đưa ra 3 kịch bản điều hành kinh tế dưới tác động của giá dầu theo các mức giá dầu thô thế giới ở các ngưỡng 60 USD/thùng, 50 USD/thùng và 40 USD/thùng.

Theo đó, ở kịch bản xấu nhất 40 USD/thùng, Việt Nam chỉ sản xuất 13,08 triệu tấn dầu thô, GDP có thể giảm tới 1 điểm phần trăm. Từ mức dự kiến là 6,2%, GDP năm 2015 sẽ chỉ còn 5,2%. Ngân sách sẽ giảm thu 70.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngược lại, các tác động tích cực trong việc giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh cũng sẽ thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng GDP sẽ tăng 0,43 điểm phần trăm, ngân sách chỉ giảm thu 11.500 tỷ đồng.

 

Đối với 2 kịch bản còn lại, Bộ trưởng Vinh cho hay, nếu giá dầu thô năm 2015 là 60 USD/thùng, tăng trưởng kinh tế GDP sẽ giảm 0,21 điểm phần trăm nhưng tác động thuận lợi sẽ giúp GDP tăng 0,27%.

Ở kịch bản giá dầu thô 50 USD/thùng, sản lượng khai thác dầu của Việt Nam còn ở mức 14,4 triệu tấn thì GDP sẽ giảm 0,56 điểm phần trăm. Tác động chiều tích cực sẽ lại giúp GDP tăng 0,31%.

Kết luận cuộc họp trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng còn yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, cân nhắc thận trọng trong điều hành giá bảo đảm giá xăng dầu trong nước ở mức phù hợp trong tương quan với giá xăng dầu ở các nước trong khu vực để ngăn ngừa, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ chống buôn lậu xăng dầu.

Trong điều hành, các Bộ cần có phương án chủ động ứng phó với các tình huống tăng, giảm bất thường của giá xăng dầu thế giới.

Đối với khai thác dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo việc rà soát các mỏ để có phương án tối ưu và chủ động kế hoạch khai thác, cắt giảm tối đa các chi phí, các nhiệm vụ chưa cấp bách nhằm bảo đảm hoạt động khai thác dầu thô có hiệu quả, lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của đất nước.

Phạm Huyền