Kinh Doanh
>>

Chính sách

Không cứng nhắc cứ có 1 F0 là đóng cửa nhà máy nghìn người

icon
Không nên cứng nhắc khi có 1 F0 là đóng cửa nhà máy hàng ngàn công nhân; F0 ở xưởng nào, dừng xưởng đó, thậm chí xưởng đó vẫn có thể hoạt động nếu chỉ có vài F1.
video box
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị