Theo Thông báo của Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) ngày 14/8/2015, kể từ 13h cùng ngày, toàn bộ cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần DongA Bank.

Trường hợp đặc biệt, NHNN sẽ xem xét chuyển nhượng cổ phần DongA Bank trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát đặc biệt. Thông báo được ký bởi Phó Chủ tịch HĐQT Trần Phương Bình, người vừa bị Ngân hàng Nhà nước đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc DongA Bank.

Ngoài ông Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Tổng Giám đốc cũng bị miễn nhiệm.

Về cơ cấu cổ đông, Xây dựng Bắc Nam hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 10%. Ông Bình chỉ sở hữu 3% cổ phần DongA Bank nhưng nếu tính cả sở hữu của bà Cao Ngọc Dung, vợ ông Bình, và các con thì tỷ lệ sở hữu là 9,62% cổ phần. Ngoài ra, bà Cao Ngọc Dung là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - cổ đông lớn sở hữu 7,7% DongA Bank.

Theo Vinanet