Bộ Tài chính đã có chỉ đạo các Vụ chức năng nghiên cứu và đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách vay 30.000 tỷ đồng để đảm bảo cân đối thu chi trong năm nay.

Ngoài việc đốc thúc thu nợ đọng thuế, đầu tuần này, Bộ Tài chính đã có chỉ đạo các vụ chức năng nghiên cứu và đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách vay 30.000 nghìn tỷ đồng để đảm bảo cân đối thu chi trong năm nay. Đề nghị được xem là khác với bình thường bởi lâu nay, bù đắp bội chi ngân sách dùng trái phiếu Chính phủ và vay vốn nước ngoài.

Bộ Tài chính muốn vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ chi tiêu?
Bộ Tài chính lại đưa ra đề xuất vay 30.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước
 

Tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra đề xuất vay 30.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước? Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải: "Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Ngân hàng Nhà nước, trong trường hợp ngân sách có thiếu hụt tạm thời thì có thể vay ngân hàng và hoàn trả ngay trong năm. Việc đặt ra ở đây là hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước chứ không phải là tình hình ngân sách khó khăn hơn so với dự kiến đã đề ra”.

Cũng theo ông Huỳnh Quang Hải, việc ngân sách phải đi vay NHNN không tác đến chính sách tiền tệ cũng như lãi suất trong thời gian tới. "Hiện nay, kết hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ luôn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, do vậy, chắc chắn sẽ không có tác động nếu thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc Nhà nước" - ông Hải cho biết.

Theo VTV