Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, Bộ này vừa có quyết định “cấm cửa” một loạt các nhà thầu xây dựng do vi phạm hợp đồng. Trong đó có các nhà thầu lớn như Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Đà 25...

Cụ thể, dựa trên kết quả đánh giá năng lực của 686 nhà thầu gồm: 55 nhà thầu tư vấn thiết kế, 35 nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, 540 nhà thầu thi công xây dựng và 56 nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, Bộ NN&PTNT đã đưa ra quyết định 6 nhà thầu thi công xây dựng và 1 nhà thầu tư vấn thiết kế sẽ không được tham dự gói thầu mới của Bộ đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ NN&PTNT.

Bộ Nông nghiệp 'cấm cửa' hàng loạt nhà thầu xây dựng
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội bị Bộ Nông nghiệp “cấm cửa” do vi phạm

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát đã thi công không đúng yêu cầu thiết kế tại Gói thầu số 24: San lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần 2,9 ha và xây dựng kè bảo vệ bờ, Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sông Dinh, Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Xây lắp Thủy sản II cũng thi công không đúng yêu cầu thiết kế tại gói thầu số 26: Cầu dẫn nối khu A của Dự án này; Nhà thầu Công ty CP Việt Tân Giang do tiến độ thi công không đáp ứng yêu cầu tại gói thầu TC5 - Thi công cống Hai Dựng, Dự án XDCT hệ thống thủy lợi phục vụ NTTS Tân Duyệt; Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Ngọc Việt bị cấm do không đáp ứng yêu cầu hợp đồng tại gói thầu số 6 – Xây lắp nhà giảng đường, Dự án ĐTXD Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm.

Đặc biệt, trong lần đánh giá năng lực của các nhà thầu lần này, Bộ Nông nghiệp cũng quyết định “cấm cửa” hai nhà thầu lớn là Công ty Cổ phần Sông Đà 25 và Tổng công ty Xây Dựng Hà Nội với lý do không đáp ứng tiến độ yêu cầu. Theo đó, các nhà thầu này sẽ không được tham gia các gói thầu mới cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thẩu dở dành, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ Nông nghiệp.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu với các nhà thầu nằm trong danh sách trên ngoài việc xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục tồn tại, đáp ứng yêu cầu hợp đồng. Trường hợp nhà thầu tiếp tục vi phạm, chủ đầu tư nghiêm túc báo cáo Bộ xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng nêu danh 15 nhà thầu thi công xây dựng và 1 nhà thầu tư vấn giám sát không được tham dự các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư xác nhận kết quả hoàn thành gói thầu, kèm theo báo cáo năng lực mới của nhà thầu được Bộ NN&PTNT chấp thuận.