- Gạo tẻ thường, thóc, muối ăn... sẽ là những mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá.

Đó là nội dung của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực NN-PTNT thực hiện bình ổn giá và kê khai giá mà liên bộ Tài chính - NN&PTNT vừa ban hành. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Theo đó, mặt hàng thực hiện bình ổn giá bao gồm: phân đạm urê, phân NPK; thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ; văc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; muối ăn; thóc, gạo tẻ thường.

Bình ổn giá muối ăn, thóc, gạo

Một số mặt hàng thiết yếu như: muối ăn, thóc, gạo sẽ thực hiện bình ổn giá

Mặt hàng thực hiện kê khai giá gồm: thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản và các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá nói trên trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá.

Cũng theo Thông tư, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá để bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chi tiết mặt hàng thực hiện bình ổn giá, kê khai giá theo quy định.