Bộ Công Thương vừa có quyết định kiện toàn nhân sự cấp trưởng các đơn vị thuộc Bộ sau khi sắp xếp lại đầu mối từ 35 xuống còn 30.

Cụ thể, ông Đặng Hoàng Hải, phụ trách Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số.

Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại sẽ thay ông Đặng Hoàng Hải giữ chức Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế sẽ đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Thay thế cho ông Nguyễn Sinh Nhật Tân là ông Nguyễn Anh Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Chiến lược Công nghiệp. Ông Nguyễn Anh Sơn sẽ giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp Chế.

nhân sự bộ công thương,cải cách bộ máy,tinh giản,bổ nhiệm cán bộ
Những cán bộ nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Công Thương

Còn bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững.

Ngoài ra, từ thực tế nhu cầu công việc, năng lực cán bộ và nguyện vọng của cá nhân, ông Đặng Huy Cường, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững được điều động giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

 

Đây được coi là lần thay đổi nhân sự đáng chú ý thứ hai của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Hồi tháng 8/2017, cùng với quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức (thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có nhiều quyết định liên quan đến bộ máy nhân sự với nhiều thay đổi.

Ngày 21/8, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có nhiều quyết định liên quan đến bộ máy nhân sự sau khi sắp xếp lại bộ máy với nhiều thay đổi.

Ông Đặng Huy Cường, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Ông Phương Hoàng Kim, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Còn ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng giữ chức Phó Cục trưởng, hàm Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Cục mới thành lập.

Ông Nguyễn Việt Sơn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Dầu khí và Than.

Ông Nguyễn Khắc Thọ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, hàm vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trịnh Anh Tuấn, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (vừa được thành lập mới) cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng cục này.

L.Bằng