Di dời dân khỏi khu nhà được đánh giá là xuống cấp ở mức nguy hiểm cao nhất tại Ngọc Khánh và Thành Công được xem là chủ trương đúng đắn của Hà Nội. Tuy nhiên di dời ra sao và làm thế nào để đảm bảo cuộc sống cho người dân vẫn đang là vấn đề nan giải.

Theo Lao Động