Duy trì đà kinh doanh thuận lợi, đến hết quý III năm 2019 dự án Rivera Park Hà Nội và Dự án Rivera Park Sài Gòn đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu bán hàng với việc bán thành công lần lượt 96% và 98%, bàn giao cho khách hàng lần lượt 94% và 97,6% tổng số căn hộ của dự án.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNST đạt lần lượt 999 tỷ đồng và 61,6 tỷ đồng, tăng trưởng 31% và 26,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 56,9 tỷ đồng, tăng 17,6% so với 9 tháng đầu năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.136 đồng, tăng 17,4%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận (ROS) tiếp tục được duy trì quanh mức 6,2%.

Đóng vai trò là mảng kinh doanh cốt lõi cũng như động lực tăng trưởng chính của Long Giang Land, hoạt động kinh doanh bất động sản ghi nhận gần 951 tỷ đồng doanh thu - tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 95% tổng doanh thu; thể hiện rõ chiến lược phát triển của Công ty.

Song song với công tác bán hàng, Long Giang Land đã tập trung vào công tác thi công hoàn thiện căn hộ để có thể bàn giao theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Do đó, hàng tồn kho giảm mạnh 45,7% từ mức 1.242 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống còn 674 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng cũng giảm 42% từ mức 233 tỷ đồng đầu năm xuống còn 135 tỷ đồng thời điểm 30/09/2019.

 
9 tháng đầu năm, Long Giang Land đạt doanh thu 999 tỷ đồng
Dự án Rivera Park Hà Nội của Long Giang Land lọt Top 2 hạng mục dự án Hấp dẫn đầu tư của cuộc bình chọn “Dự án dẫn đầu xu thế 2018” do báo Đầu tư tổ chức

Nợ phải trả giảm 43,9% từ mức 1.639 tỷ thời điểm đầu năm xuống còn 919 tỷ, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 365 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 57 tỷ đồng. Xuất phát từ kết quả kinh doanh khả quan, công ty đã chủ động thanh toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, từ đó giảm dư nợ phải trả, đảm bảo uy tín và mang lại một cơ cấu nguồn vốn an toàn hơn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã giảm mạnh, từ mức 2,1 lần đầu năm xuống chỉ còn là 1,1 lần.

9 tháng đầu năm 2019 cũng ghi nhận hàng loạt sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty. Trong đó có thể kể đến: Hội nghị Cụm nhà chung cư Rivera Hà Nội lần đầu được tổ chức ngày 21/04/2019; Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức ngày 27/04/2019; Dự án Rivera Park Hà Nội vinh dự nhận giải Top 2 dự án dẫn đầu xu thế do Báo Đầu Tư bình chọn ...

3 tháng cuối năm 2019 sẽ là thời điểm chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2019. Dự kiến công ty sẽ ghi nhận khoản doanh thu lớn từ việc chuyển nhượng diện tích thương mại văn phòng toà nhà Rivera Park Hà Nội và lô C dự án Rivera Park Sài Gòn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

(Nguồn: Long Giang Land)