Theo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh, năm 2021 đơn vị này sẽ tập trung thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Cụ thể, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh phấn đấu thu hút khoảng 100 dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt khoảng 1,1 tỷ USD, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,2 triệu tỷ đồng; thu ngân sách 11.500 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN sẽ rà soát năng lực của một số chủ đầu tư hạ tầng, đề xuất thay thế các nhà đầu tư năng lực kém. Đồng thời, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai KCN Yên Phong II-B, Yên Phong II-C. Bám sát chủ trương của Trung ương về KCN Yên Phong II-A, Quế Võ III giai đoạn 2, Thuận Thành 1 để đầu tư xây dựng khu hạ tầng hấp dẫn các nhà đầu tư.

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 27/11/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 97 dự án, cấp điều chỉnh cho 393 lượt dự án với tổng vốn đầu tư dự án trong nước và vốn đầu tư nước ngoài là 854,38 triệu USD, vượt 8% kế hoạch về số vốn và đạt 85% kế hoạch về tổng vốn đầu tư.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN theo thời điểm thống kê đạt hơn 1,162 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019; doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019; nộp ngân sách hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2019.

 
2021, Bắc Ninh ‘nhắm đích’ thu hút 100 dự án đầu tư vào các KCN
 Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) - nơi thu hút nhiều doanh nghiệp FDI

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 KCN có tổng diện tích hơn 6.397 ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, có 12 KCN được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập (gồm 10 KCN đã đi vào hoạt động, 2 KCN đã được thành lập). Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất qui hoạch của 12 KCN đạt 61,61%.

Trong số 10 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút gần 1.600 dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh ước 1,120 triệu tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2019; xuất khẩu hàng hóa ước 35,072 tỷ USD, tăng 3%; nhập khẩu 31,520 tỷ USD, tăng 12,3%. Thu ngân sách Nhà nước ước 28.785 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước 23.535 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán.

Đình Sơn

Kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng bất chấp dịch Covid-19

Kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng bất chấp dịch Covid-19

Năm 2020 đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với nỗ lực cao, cách làm sáng tạo, hiệu quả, Bắc Ninh vẫn đạt nhiều thành tựu, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội.