Đàn trâu rừng không ngần ngại lao vào tấn công 5 con sư tử. Con trâu đầu đàn suýt nữa đã có pha ra đòn trúng đích.


H.N(tổng hợp)