Con trâu rừng mẹ không thể cứu con giữa một bầy chó hoang đông đảo. Thậm chí, những con chó hoang thiện chiến còn rượt đuổi cả trâu mẹ.


 

H.N (theo YouTube)