Con linh cẩu xấu số lạc đàn bị 2 con sư tử đực xé xác trong một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi.

H.N (tổng hợp)