Con linh cẩu rình rập hòng cướp mồi của báo cheetah. Nhưng con báo không chịu nhường, lao ra tấn công khiến linh cẩu hoảng sợ.
 

H.N(theo Animalswilds)