Một con thỏ đột nhập vào giữa nơi nuôi thả đàn gà của một hộ gia đình. Điều kỳ lạ là, con thỏ, không hiểu vì lí do nào đó, tìm mọi cách đeo bám vào giao phối với một con gà mái cứ như bạn tình cùng loài của nó.