Bạn đã bao giờ hình dung điều gì sẽ xảy ra khi bạn thổi bong bóng xà phòng giữa nhiệt độ âm hàng chục độ C của mùa đông chưa? 

Kết quả sẽ rất thú vị đấy!

 

Hà Phương (Theo Ifls)