Đàn sư tử đói đã tấn công những con voi rừng đang uống nước. Khi một con voi chưa trưởng thành bị tách đàn, cơ hội cho đàn sư tử đã đến.

 

Hải Nguyên (Video: YouTube)