Con chó hoang chết khiếp sau khi bị sư tử vả ngã dúi dụi. Sư tử không muốn cắn chết chó hoang, nó chỉ thị uy cảnh báo cả đàn chó hoang nên tránh xa khu vực con mồi của nó.


 

H.N(theo YouTube)