- Qua 15 năm, Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miền núi đã triển khai được 845 dự án trên 62 tỉnh thành, góp phần xây dựng nông nghiệp theo hướn sản xuất lớn.

845 dự án chuyển giao công nghệ về nông thôn miền núi
Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân tại Hội nghị tổng kết 15 năm Chương trình Nông thôn miền núi. Ảnh: Lê Văn.

Báo cáo kết quả 15 năm của Chương trình nông thôn miền núi đã được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Nông thôn miền núi diễn ra sáng nay, 18/6, tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN), đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì chương trình, trong vòng 15 năm (1998-2015), chương trình đã huy động 80 cơ quan KHCN trung ương và lực lượng cán bộ KHCN của địa phương làm công tác chuyển giao công nghệ.

Kết quả đã chuyển giao được 4.761 lượt công nghệ vào sản xuất, đào tạo 11.063 kỹ thuật viên cơ sở, đào tạo ngắn hạn cho trên 1.725 cán bộ quản lý KHCN ở địa phương và tập huấn cho 236.264 lượt nông dân. Đã sử dụng 128.643 lao động tại chỗ, giúp các địa phương góp phần giải quyết được tình trạng lao động dôi dư và tăng thu nhập cho nông dân.

 

Từ 845 dự án của chương trình đã xây dựng được 2.501 mô hình sản xuất. Các mô hình này chính là những mẫu hình về chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN có tính đại diện cho địa bàn triển khai, do chính người dân được tập huấn kỹ thuật thực hiện.

Theo đánh giá của Nguyễn Thế Ích, Chánh văn phòng chương trình, các dự án của chương trình đã thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực trên địa bàn thực hiện dự án, góp phần cải thiện đời sosongs nhân dân, từng bước hình thành thị trường công nghệ nông thôn, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KHCN vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho nông thôn miền núi.

Qua 17 năm triển khai chương trình đã khẳng định đây là một chương trình hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho đời sống người dân ở vùng nông thôn miền núi. Kết quả của chương trình cũng khẳng định, khi có sự quan tâm của Nhà nước thì sẽ rất dễ dàng huy động được các nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp và người dân, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân khẳng định.

Bộ trưởng Quân cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ KHCN đang xây dựng chương trình cho giai đoạn 2015-2015, kéo dài trong 10 năm với tên gọi là “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN phụ vụ phát triển kinh tế nông thôn và miền núi, vùng dân tộc thiểu số”. Đây sẽ là chương trình kết hợp giữa Đề án “Ứng dụng tiến bộ KHCN nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản” theo Quyết định 2356/QĐ-Ttg tháng 12/2013 với Chương trình nông thôn miền núi trước đó.

Lê Văn