Theo đó, với những dự án cụ thể do N&G Group đã, đang phát triển như chuỗi các khu công nghiệp chuyên sâu về công nghiệp hỗ trợ - công nghệ cao gắn với Khu đô thị dịch vụ thông minh tại các địa phương ở Việt Nam, hợp tác giữa các bên còn phù hợp các hiệp định kinh tế thế hệ mới Việt Nam đã ký tham gia và xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đặc biệt, cũng bảo đảm phát triển theo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc với thông điệp góp phần giải quyết những thách thức mà người dân thế giới phải đối mặt trong thời gian qua và đại dịch Covid-19 đang còn nhiều thách thức đối với quá trình phục hồi phát triển kinh tế.

Hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Hôm 20/7, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty cổ phần Tập đoàn N&G (N&G Group) đã ký hợp tác với Công ty TNHH Sein I&D và Công ty TNHH Đầu tư BBI Capital Holding, nhằm thúc đẩy, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
 

 

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch N&G Group cho hay, trong khuôn khổ hợp tác kinh doanh và đầu tư được ký, các bên sẽ hợp tác ở các lĩnh vực cốt lõi như đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng khu công nghiệp thế hệ mới gắn với đô thị thông minh; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); nhà máy sản xuất cung cấp nước sạch; các dự án về môi trường như nhà máy xử lý rác thải thành điện năng; thúc đẩy liên kết sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho dân sinh và quốc phòng tại Việt Nam.

Đồng thời, xúc tiến, thu hút nhà đầu tư quốc tế và thu xếp nguồn vốn vào các dự án của Tập đoàn N&G phát triển tại các địa phương ở Việt Nam; quảng bá, xúc tiến thương mại và dịch vụ đầu tư trong khuôn khổ các dự án Tập đoàn N&G triển khai.

Minh Đức