Trước đó, năm 2018, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Việt Nam và Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc - KIAT đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Dự án thành lập Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VITASK) tại Việt Nam. Trong đó,  Đại học Công nghiệp Hà Nội được lựa chọn là nơi đặt Trung tâm VITASK.

Trung tâm ra đời sẽ hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ.

Thành lập Trung tâm Tư vấn và giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
Các chuyên gia của Hàn Quốc thăm cơ sở đào tạo tại Đại học Công nghiệp

Năm 2019, trong chuyến công tác tại Việt Nam, ông Kang Sung Yung, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Viện KIAT cho biết: Trung tâm VITASK sẽ được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại (trị giá khoảng 80 tỷ đồng) trong các lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, công nghệ ô tô nhằm đào tạo nguồn kỹ sư chất lượng cao, chuyên gia kỹ thuật.

 

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ công nghiệp hỗ trợ, cũng như hỗ trợ thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dự án được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc. Có thể nói, Trung tâm được chính thức vận hành trong bối cảnh thuận lợi khi Nghị quyết 115 của Chính phủ về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ đã được ban hành ngày 6/8, với nhiều giải pháp tổng thể. 

Bên cạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực kỹ thuật cho doanh nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ của chuyên gia kỹ thuật Hàn Quốc, Trung tâm sẽ có các khoá đào tạo kỹ sư dành cho sinh viên, bồi dưỡng chuyên gia tư vấn cho nhân lực của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. 

Thu Ngân

Cơ hội thúc đẩy mạng lưới kết nối doanh nghiệp ngành ô tô, điện tử, cơ khí

Cơ hội thúc đẩy mạng lưới kết nối doanh nghiệp ngành ô tô, điện tử, cơ khí

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tìm được nhà mua hàng ngay trong Hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, cơ khí, điện tử