Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Bộ Công thương - tỉnh Bắc Ninh - Samsung Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nhằm tư vấn cải tiến doanh nghiệp và phát triển nhà cung ứng, vừa diễn ra với sự chứng kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Park Nowan - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh được thực hiện trong 6 năm (2020 - 2025) gồm chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp và chương trình phát triển nhà cung ứng - lần đầu tiên được Samsung thực hiện tại một địa phương.

Bắc Ninh và Samsung Việt Nam hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Bộ Công thương - tỉnh Bắc Ninh - Samsung Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Cụ thể, chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến được Samsung triển khai tại 5 doanh nghiệp và sẽ kéo dài 12 tuần. Trong thời gian này, các chuyên gia Hàn Quốc sẽ khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp và trực tiếp tư vấn, làm việc cùng doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhằm cải tiến quy trình sản xuất và hoàn thiện các tiêu chuẩn trong việc cung ứng sản phẩm, linh kiện nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia chuỗi cung ứng linh, phụ kiện cho Samsung.

Còn với chương trình phát triển nhà cung ứng, Samsung sẽ thực hiện nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, dịch vụ… tại tỉnh Bắc Ninh tham gia vào chuỗi cung ứng của mình. Đây là lần đầu tiên Samsung thực hiện chương trình này tập trung tại một địa phương.

 

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ưu tiên cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, bao gồm các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, như lương thực, nông sản, thực phẩm; dịch vụ y tế; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cung ứng thiết bị phụ tùng sửa chữa thay thế và vật tư tiêu hao; dịch vụ vận tải … nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về nhà cung cấp của Samsung.
Trong khi đó, các nhà cung ứng Việt Nam hiện hữu nếu đảm bảo tiêu chuẩn của Samsung sẽ được ưu tiên cung ứng những linh kiện có giá trị cao và số lượng lớn tùy theo năng lực cung ứng và nhu cầu của Samsung.

Đồng thời, hàng năm Samsung sẽ phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức "Triển lãm cung ứng" nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp ưu tú của tỉnh Bắc Ninh có khả năng đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn của Samsung.

Bên cạnh đó, Samsung cũng sẽ trưng bày các nguyên vật liệu (bao gồm linh kiện và thiết bị phụ tùng sửa chữa thay thế và vật tư tiêu hao) và các dịch vụ mà Samsung cần cung ứng cùng với các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng để định hướng về tiêu chuẩn, chất lượng… cho các doanh nghiệp cung ứng tiềm năng.

Với chương trình này, Samsung kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào việc phát triển nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là tại Bắc Ninh.

Khánh Vy