Hợp tác
>>

Chuyển động doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới thành lập có thể trở thành vendor cho các tập đoàn đa quốc gia?
icon
Nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước đang phải “tự bơi” để đón đầu các khách hàng lớn trong ngành công nghiệp điện tử. 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị