Tin tức doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ
 
Kyoyo Việt Nam mở rộng sản xuất, làm chủ công nghệ đúc mẫu chảy
icon
Kyoyo Việt Nam là công ty có tuổi đời non trẻ, mới thành lập 5 năm những đã có dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực đúc mẫu chảy. Dù dịch Covid-19 còn phức tạp, công ty vẫn mở rộng máy thứ 2 tại Hà Nội.
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị