Một năm 2019 đã sắp khép lại và cộng đồng doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ cũng đã có những bước đi và chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã cải tiến năng suất lao động, nâng cao chất lượng và trở thành vệ tinh cho các tập đoàn lớn, đa quốc gia. 

Tuy nhiên, hiện Việt Nam mới chỉ có 21% DN tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Cả nước có 700.000 DN nhưng mới chỉ có 300 DN trở thành nhà cung cấp lớn cho các tập đoàn đa quốc gia. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, những kỳ vọng lớn cho ngành công nghiệp hỗ trợ có bước tiến đột phá vẫn chưa đạt được. Do vậy, đây sẽ là thách thức lớn cho năm 2020.

Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm trực tuyến: Công nghiệp hỗ trợ- thành tưu 2019, thách thức 2020” với sự tham dự của ba khách mời:

-         Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

-         Bà Trương Thị Chí Bình, Tổng thư ký HH Công nghiệp hỗ trợ VN

-         Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cưu quản lý kinh tế Trung ương

 Mời quý vị theo dõi tại video sau:  

 

 Một số hình ảnh tại tọa đàm: 

Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?
 Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cưu quản lý kinh tế Trung ương

Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?
Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương
Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?
Bà Trương Thị Chí Bình, Tổng thư ký HH Công nghiệp hỗ trợ VN
Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?
Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy và nhà báo Phạm Huyền tại tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?
Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?
Toàn cảnh tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020?

VietNamNet