Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong phần phát biểu khai mạc hội nghị chuyên đềvề các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam diễn ra sáng nay, 24/9 tại Hà Nội.
Hội nghị do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các bộ ngành liên quan và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Thúc đẩy ngành cơ khí phát triển hiện đại
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy đẩy phát triển ngành ngành cơ khí Việt Nam 

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, ngành cơ khí là ngành công nghiệp then chốt, là cơ sở, nền tảng, động lực cho sự phát triển công nghiệp của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt với đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá như Việt Nam.
Đặc biệt, ngành cơ khí Việt Nam phải phát triển với các sản phẩm có chất lượng, chi phí sản xuất thấp, sức cạnh tranh cao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của tất cả các doanh nghiệp, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học. Đặc biệt, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi hơn, khuyến khích hơn đối với ngành cơ khí nhằm tạo các cơ chế, chính sách ưu đãi hơn, khuyến khích hơn đối với ngành cơ khí nhằm tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trình bày, quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng của ngành khai khoáng, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành.
Qua các năm gần đây, các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến chiếm tỷ trọng cao (gần 40%) trong tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.
Trong đó, ngành cơ khí chiếm hơn 36% tổng số mã ngành cấp 5 của công nghiệp chế biến, chế tạotheo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Do đó,đây là ngành góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tếvà đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, ngành cơ khí Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chếvề thị trường, trình độ khoa học công nghệ, nguyên phụ liệu, nguồn nhân lực…
Do đó, ngành cơ khí Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 32% (theo giá trị) nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước.

 

Vì vậy, phát triển ngành cơ khí có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và kỹ năng lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và chất lượng nền kinh tế Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, hội nghị cần có sự phân tích khoa học, chính xác về nhu cầu thị trường, chỉ rõ những khoảng trống cho ngành cơ khí phát triển, những lĩnh vực mà ngành cơ khí Việt Nam có thể cạnh tranh được, nêu rõ những cơ hội và thách thức trong thời gian tới đối với ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp cụ thể (của Nhà nước, hiệp hội, DN) nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam thời gian tới.
Bộ Công Thương cho biết, hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam”được tổ chức với mục đích tìm kiếm các giải pháp để Việt Nam tăng trưởng bền vững trong dài hạn, nâng cao chất lượng nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia. Thúc đẩy phát triển ngành cơ khí sẽ giúp giảm nhẹ kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, qua đó hạn chế các căng thẳng về thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế (nhất là cán cân thương mại) cũng như ngoại tệ đối với những nước nhập khẩu hàng hóa.
Kết thúc chương trình Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu kết luận và trực tiếp chỉ đạo.
Phạm Huyền

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với độ mở của nền kinh tế rất lớn. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.