Chương trình có 4 khoá học, gồm: hai khóa tại Hà Nội và hai khóa tại TPHCM, mỗi khóa kéo dài 13 tuần, sẽ được tổ chức trong năm 2019. 

CNPT
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhìn nhận, sự hợp tác giữa Samsung và Bộ Công Thương, từ năm 2014 đến nay đã góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp 1 và tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung, cùng với chuỗi cung ứng toàn cầu.

So với năm 2018, mỗi khóa đào tạo sẽ được điều chỉnh tăng thêm 1 tuần thực hành tại doanh nghiệp, nâng tổng thời gian đào tạo mỗi khóa là 13 tuần bao gồm 4 tuần lý thuyết và 9 tuần thực hành.

 

Dự kiến trong năm 2019, hơn 100 chuyên gia sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo, nâng tổng số chuyên gia được đào tạo lên 200 người sau 2 năm (2018-2019) theo đúng biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam vào tháng 3 năm 2018, về việc đào tạo 200 chuyên gia tư vấn người Việt Nam có đủ năng lực để có thể đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Những thành công của chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn năm 2018 chính là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực của Samsung trong hành trình chung tay cùng Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và có những điều chỉnh phù hợp mang lại hiệu quả cao hơn trong Chương trình năm 2019. Samsung Việt Nam luôn cam kết đóng vai trò là một trong những “đầu tàu” để phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.”

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương tại lễ khai mạc đã nhìn nhận, sự hợp tác giữa Samsung và Bộ Công Thương, từ năm 2014 đến nay đã góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp 1 và tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung, cùng với chuỗi cung ứng toàn cầu.