Theo Sở Công Thương Nghệ An, hiện toàn tỉnh Nghệ An đã hình thành nhóm ngành CNHT với khoảng 90 doanh nghiệp lớn nhỏ, chiếm 7,6% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp. Giá trị sản xuất nhóm ngành CNHT đạt trên 7.000 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 14% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Nghệ An đang có thế mạnh trong các ngành CNHT như sản xuất thiết bị điện tử, bao bì, các sản phẩm may mặc,…

Ngành CNHT của tỉnh đang góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, đáp ứng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Nghệ An xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm
KCN VSIP nằm trên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thực tế rằng, ngành CNHT của Nghệ An vẫn chưa phát triển như kỳ vọng và tiềm năng của địa phương này. Các doanh nghiệp CNHT của Nghệ An có quy mô nhỏ, chủ yếu sản xuất các linh kiện đơn giản, giá trị thấp, chưa thực sự đáp ứng về năng lực đối với các yêu cầu của các hãng sản xuất toàn cầu.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, một phần lý do bởi Nghệ An đang còn thiếu các dự án đầu tàu, giữ vai trò trung tâm và tạo động lực để thu hút phát triển các dự án CNHT vệ tinh. Đồng thời, tỉnh cũng cần có những chính sách thông thoáng hơn nữa nhằm thu hút những nhà đầu tư lớn, nhất là các doanh nghiệp FDI vào tỉnh và kết nối các doanh nghiệp với nhau tạo thành chuỗi liên kết.

Nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của ngành CNHT địa phương, ngay từ năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Nghệ An giai đoạn 2019-2025. Theo đó tỉnh Nghệ An dành 32,8 tỷ đồng để kết nối, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT.

 

Trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Nghệ An giai đoạn 2019-2025, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn chỉnh hệ thống sản xuất CNHT nhằm phát triển hiệu quả, vững chắc các ngành công nghiệp là thế mạnh của địa phương.

Cụ thể, Nghệ An phấn đấu giá trị sản xuất CNHT tăng bình quân 9-10%/năm để đến năm 2025 chiếm 10-12% giá trị toàn ngành công nghiệp, đến năm 2020, giá trị CNHT chiếm 20% giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp; đào tạo lao động kỹ thuật cao tăng bình quân 5%/năm và chiếm 15% lao động ngành công nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, dự kiến trong giai đoạn 2019-2025, tỉnh sẽ kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các ngành CNHT ưu tiên phát triển; hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu chuỗi sản xuất toàn cầu; hỗ trợ doanh nghiệp CNHT tiếp cận nguồn vay đầu tư dài hạn với lãi suất thấp; hỗ trợ xúc tiến đầu tư các nhà cung cấp FDI các ngành, lĩnh vực CNHT ưu tiên.

Nghệ An cũng ưu tiên thu hút dự án CNHT công nghệ cao và các dự án lớn tạo động lực, thu hút vệ tinh phát triển CNHT, nhất là khu vực FDI để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp CNHT; phấn đấu giai đoạn 2018-2025 tăng bình quân 3% doanh nghiệp/năm và đến năm 2025 có từ 10-12% số lượng doanh nghiệp toàn ngành có thể tham gia cung ứng vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài việc xác định ưu tiên, hỗ trợ phát triển các nhóm ngành trọng tâm, trọng điểm đang là thế mạnh của tỉnh là sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu, Nghệ An cần có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp CNHT trong các ngành sản xuất mới, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Hoàng Hiệp