Đó là chia sẻ của ông Michael Greene - Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tại hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển chuỗi giá trị bền vững” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24/7. Hội nghị được hỗ trợ bởi Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) và có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan bộ, ngành trung ương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù, thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận về thu hút đầu tư nước ngoài FDI và phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước.

Tuy nhiên, sự liên kết của các doanh nghiệp Việt Nam còn rời rạc, đặc biệt là có rất ít mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất khiêm tốn cả về số lượng và chất lượng.

Mỹ hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng sản xuất
Mỹ hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng sản xuất
 


Chính vì thế, các cấp, các ngành cần phải có những hành động nhanh và mạnh hơn để hỗ trợ doanh nghiệp chớp lấy thời cơ nhằm phục hồi và phát triển chuỗi giá trị bền vững, tạo đà bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam cho biết Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc hỗ trợ giúp khu vực kinh tế tư nhân phục hồi kinh tế sau đại dịch. Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ 9,5 triệu USD thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). USAID cũng đã hỗ trợ nhiều sáng kiến nhằm giúp Việt Nam trong công tác phục hồi và phòng chống đại dịch Covid-19.

Cụ thể, USAID sẽ hỗ trợ và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu một cách bền vững.

Khánh Vy