Những mục tiêu này đã được tỉnh Kon Tum đặt ra tại Kế hoạch số 3400/KH -UBND ngày 4/12/2018 thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025.

Theo đó, tỉnh Kon Tum cũng cụ thể hóa 6 nhóm ngành CNHT là 6 nhóm ngành đã nêu ở Nghị định 111/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụ thể gồm: công nghiệp dệt may - giày da; linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử và công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Trong đó, tỉnh cũng đã đưa ra danh mục các dự án phù hợp với đặc thù của địa phương ngay trong giai đoạn năm 2019 - 2020. 

Cụ thể, đó là các dự án sản xuất phụ liệu ngành may như cúc, mex, khoá kéo, băng chun; dự án sản xuất các phụ tùng đặc thù của ngành may như bàn chân máy khâu, máy cắt, máy kiểm vải; dự án phục vụ ngành da giày như sản xuất đế giày, mũi giày và phụ liệu giày chất lượng cao. Với việc ưu tiên các dự án trên, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cung ứng sản phẩm CNHT cho ngành dệt may - da giày trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư vào sản xuất linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử.

 

Trong đó, phấn đấu hình thành các cơ sở sản xuất máy nông nghiệp giản đơn, thiết bị thay thế của các nhà máy thuỷ điện. Mục tiêu năm 2025, Kon Tum sẽ có doanh nghiệp sản xuất xăm lốp ô tô, linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn từ nguyên liệu cao su.

Về ngân sách, giai đoạn 2019 - 2020, Kon Tum dự kiến dành nguồn vốn khoảng 1,04 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động CNHT; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ dự kiến bố trí gần 11 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh, huy động từ các nguồn khác để kết nối, tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong nước và một số tỉnh Nam Lào, xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh...

Thu Ngân