Ngày 1/6/2021, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) - Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và Trung tâm Tư vấn và giải pháp công nghệ Việt - Hàn (VITASK) đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên và cụ thể hóa những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử của Việt Nam.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) được thành lập theo Quyết định số 1970/QĐ-BCT ngày 6/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương trực thuộc Cục Công nghiệp với các nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ với các hoạt động như tổ chức đào tạo đội ngũ tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất tại hiện trường doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện kết nối giao lưu doanh nghiệp...

Là một phần của Chương trình dự án ODA giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, VITASK được thành lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực ô tô, điện - điện tử giải quyết các vấn đề kỹ thuật trực diện trong quá trình sản xuất.

Những năm gần đây, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Cụ thể về đầu tư, Hàn Quốc đang được đánh giá là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với hơn 9.000 doanh nghiệp và tổng số vốn đầu tư tích lũy kể đến tháng 10/2020 đạt gần 70,4 tỷ USD, chiếm 18,5% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam với 8.934 dự án.

 
Phó Giám đốc VITASK An Kyoung Jin (bên trái) và Quyền Giám đốc IDC Đỗ Nam Bình (bên phải) đại diện hai bên ký Biên bản ghi nhớ.
Phó Giám đốc VITASK An Kyoung Jin (bên trái) và quyền Giám đốc IDC Đỗ Nam Bình (bên phải) đại diện hai bên ký Biên bản ghi nhớ

Hiện nay, doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, điện - điện tử còn nhiều điểm cần cải thiện, quy mô và năng lực của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, năng lực sản xuất còn rất thấp, thiếu nguồn lực và công nghệ để nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhận thức được sự cần thiết trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đón đầu các cơ hội trong bối cảnh mới, IDC phối hợp cùng VITASK triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp ô tô, điện - điện tử nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thúc đẩy kết nối, giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tăng khả năng tiếp cận chuỗi sản xuất toàn cầu cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Văn Thành